• Lid worden van KV. S.D.O. ?

  Lid worden van K.V. S.D.O. Westerhaar?

   

  Korfbal 
  Korfbal is een leuke en snelle sport die door dames en heren (meisjes en jongens) SAMEN gespeeld wordt. 

  Het spel kenmerkt zich door het spelen in twee vakken, namelijk een aanvals- en een verdedigingsvak. 
  Spelers wisselen gedurende de hele wedstrijd van aanval en verdedigende functie waardoor het spel gevarieerd blijft. 

  Wil je een keer zien hoe het spel echt gespeeld wordt, kom dan een paar keer meetrainen. 

   

  Lid worden? 

  Nieuwe leden kunnen zich aanmelden als lid van k.v. SDO (W) door het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier te downloaden en in te vullen.  

  De formulieren moeten worden opgestuurd naar de ledenadministratie van k.v. SDO (W); 

   

  k.v. SDO  

  t.a.v. Margreet Nijboer, 
  Sibculoseweg 97 a, Westerhaar. 

   

  Bij vragen over lid worden kun je een mail sturen naar nijboermargreet@hotmail.com of bellen met Margreet Nijboer 0613074202. 

   

   
  Lidmaatschap wijzigingen: 

  Wijzigingen in het lidmaatschap moeten doorgegeven worden aan de ledenadministratie van k.v. SDO (W):  

   

  Per post:  

  k.v. SDO (W)  

  t.a.v. Margreet Nijboer, 
  Sibculoseweg 97 a, Westerhaar. 

   

   

  Lidmaatschap beëindigen? 

  Voor degene die van plan zijn om te stoppen of een wijziging willen doorgeven, vind je hieronder enkele "spelregels" waar je rekening mee dient te houden. 

   

   Opzeggen lidmaatschap: 

  1. Het lidmaatschap dient schriftelijk te worden opgezegd. Dit kan via een mail te sturen naar nijboermargreet@hotmail.com. 

  1. De schriftelijke opzegging dient z.s.m. doch vóór 1 juni van het lopende seizoen binnen te zijn bij de penningmeester. Op deze datum moet aan alle financiële verplichtingen van het lid voldaan zijn. 

  1. Indien de schriftelijke opzegging niet vóór 1 juni van het lopende seizoen binnen is, dan wordt er een boete van 3 maanden contributie in rekening gebracht. Dit heeft te maken met het feit dat wij verplichtingen hebben als korfbalvereniging voor veldhuur, zaalhuur en bondscontributie. 

   

  Tussentijds opzeggen lidmaatschap: 

  1. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Korfbal is een teamsport en met elkaar vorm je een team. Bij tussentijds opzeggen dupeer je jouw team. 

  1. Bij opzeggingen tijdens het korfbalseizoen ben je de volledige contributie verschuldigd. 

   

  Wijziging in lidmaatschap: 

  1. Van spelend lid naar niet-spelend lid dient vóór 1 juni schriftelijk binnen te zijn via een mail naar nijboermargreet@hotmail.com. 

  1. Indien de schriftelijke wijziging niet vóór 1 juni binnen is, dan wordt er een boete van 3 maanden contributie in rekening gebracht, ongeacht de reden van wijziging. 
   Dit heeft te maken met het feit dat wij verplichtingen hebben als korfbalvereniging voor veldhuur, zaalhuur en bondscontributie. 

  1. Van niet-spelend lid naar spelend lid is in principe altijd mogelijk maar i.v.m. het samenstellen van teams is het praktischer om dit ook vóór 1 juni aan te geven. 

  Indien je nog vragen hebt over bovenstaand, dan kun je altijd contact opnemen met de ledenadministratie van de vereniging.